chuyên viên phụ trách sản phẩm

content_s549-768x480

Tuyển dụng chuyên viên phụ trách sản phẩm

YÊU CẦU CÔNG VIỆC Hỗ trợ cùng các quản lý nhãn chuẩn bị tài liệu về đào tạo, cập nhật kiến thức sản phẩm cho đội ngũ Trình dược viên, các phòng ban liên quan của công ty. Hỗ trợ tổ chức hội

Đối tác

Translate »