EVP là một tập đoàn đa quốc gia với 360 nhân sự, 1600 danh mục sản phẩm, 370 đối tác kinh doanh và hơn 95 triệu sản phẩm được bán mỗi năm.

Với định hướng chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ và các sản phẩm phù hợp cho việc tự điều trị bao phủ rộng khắp các nhu cầu về sản phẩm chăm sóc sức khoẻ; tương ứng với mô hình kinh doanh đa dạng, EVP hỗ trợ người dân trên toàn thế giới trong việc quản lý sức khoẻ với tính sáng tạo và chất lượng cao trên từng sản phẩm và nhãn hiệu. Với nhiệm vụ được đặt ra dựa trên các tiêu chuẩn đạo đức, các giá trị mà tập đoàn EVP được dựng lên bao gồm:

  • Mỗi nhân viên, đồng nghiệp, đối tác được đặt vai trò như nhau trong mối quan hệ bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
  • Luôn giữ lời, luôn cư xử đáng tin cậy, thành thật với sự chính trực.
  • EVP luôn cổ vũ sự khác biệt và các cơ hội tương đương, và không tha thứ cho sự phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào.
  • EVP là biểu trưng cho những giá trị đặc biệt trong đối thoại cởi mở và hợp tác với những người khác-không đưa ra bất cứ sự quy chuẩn nào.
  • EVP nghĩ và hành động theo theo điều kiện của mạng lưới và thông qua chính phủ.
  • Luôn đứng trên sự tín nhiệm, làm việc linh hoạt trong môi trường không phân cấp bậc.

Những điều đó giúp cho tập đoàn EVP có được sức mạnh nhờ định hình tương lai, tạo ra xu hướng đổi mới và lan toả sự nhiệt tình.

Sản phẩm của Euro Vital Pharma