Thành lập và năm 1970, GRICAR đã hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm hỗ trợ sức khoẻ được hơn 50 năm.

Cho đến nay, GRICAR vẫn đang phát triển và sản xuất các sản phẩm từ thiên nhiên, dựa trên sự đa dạng của các nguyên lý tác động ( Vitamin, Khoáng chất, A xít,…) kết hợp với tiêu chuẩn chiết xuất rau quả.

Công ty được ghi nhận là một công ty nghiên cứu và phát triển sản phẩm, với các dòng sản phẩm mới và công thức tuyệt đối an toàn.

Các thủ tục và chứng nhận của dược phẩm GRICAR làm việc tuân thủ theo hệ thống HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point Certification – Chứng nhận an toàn thực phẩm quốc tế) được lắp đặt ngay trong nơi sản xuất, được cung cấp bởi D.L. 193/2007 ngày mùng 6 tháng Mười Một năm 2007; Thực hiện Chỉ thị 2004/41 / EC liên quan đến Kiểm tra An toàn Thực phẩm và Áp dụng các Quy định Cộng đồng trong cùng lĩnh vực.

Do đó, GRICAR đảm bảo tính vệ sinh, an toàn trong từng sản phẩm của mình bởi định vị, phân tích và giám sát từng khoảng khắc trong mỗi quy trình của mình.

Đến năm 2002 GRICAR CHEMICAL đã đạt được chứng nhận UNI EN ISO 9001:2008 tiêu chuẩn toàn cầu khi đã được kiểm định toàn bộ bao gồm Phát triển sản phẩm, sản xuất, vệ sinh an toàn, kiểm soát chất lượng, phân phối và cửa hàng.